7_20230925_110608.jpg

Repre U20 na SK Čechii Smíchov

SK Čechie Smíchov je součástí fotbalové rodiny České republiky, zaštítěné lokálně Pražským fotbalovým svazem a republikově Fotbalovou asociaci České republiky.

SK Čechie Smíchov je součástí fotbalové rodiny České republiky, zaštítěné lokálně Pražským fotbalovým svazem a republikově Fotbalovou asociaci České republiky. Jako člen této početné rodiny se snažíme spolupracovat s dalšími členy, ať již v oblasti hráčské a trenérské, tak i ve vzájemném sdílení sportovních ploch, kterých je ve sportovní Praze dlouhodobě nedostatek. Naše letité partnerské kluby v této oblasti - FK Motorlet, FK Sparta Kosíře, TJ Sokol Bíla Hora, SC Olympia Radotín a sportovní agentura RIOSO pořádající u nás fotbalové kempy, se časem rozšířili o reprezentační týmy, ať již to byl tým U21 ženy, nebo před pár dny “Repre U20”, viz foto. Jsme rádi, že se tak děje, protože náš areál umístěny na rozhraní Smíchova a Kosíř umožní tak realizovat sportovní aktivity napříč všemi věkovými i výkonnostními kategoriemi. A i proto nás těší slova adresované do našeho klubu přímo z FAČR-u:

“Děkujeme Čechii Smíchov za zázemí, které, jak doufáme, přispěje k dobrému výsledku v nacházejících utkáních.

Tereza Šílová

Vedoucí úseku mládežnických reprezentací FAČR”

Repre U20, foto 1