9_20230928_171150.jpg

Letní údržba v areálu Čechie Smíchov

V letních měsících ruch v areálu každého fotbalového utichá. I v našem areálu je zejména v období konec června až července většinou klid, který pomalu přechází do příprav další sezóny. Samotné sportovní přípravě předchází nutné opravy a údržba ať již sportovních ploch, zázemí, nebo zbylých částí areálu. Stalo se tak i letos. Na čem všem jsme tedy pracovali?

V letních měsících ruch v areálu každého fotbalového utichá. I v našem areálu je zejména v období konec června až července většinou klid, který pomalu přechází do příprav další sezóny. Samotné sportovní přípravě předchází nutné opravy a údržba ať již sportovních ploch, zázemí, nebo zbylých částí areálu.

Stalo se tak i letos. Na čem všem jsme tedy pracovali? Tady je výčet menších či větších činností v oblasti údržby.

 • Zlepšení komfortu pro rodiče a návštěvníky
  • Renovace omítky u vstupu do šaten
  • Oprava podesty mezi vstupem do šaten a UMT
  • Položení nového koberce mezi vstupem do šaten a UMT
  • Zbroušení a nalakování laviček na tribuně (svahu)
  • Zbroušení a nalakování laviček u ohniště
  • Oprava a doplnění světel s pohybovými čidly od parkoviště přes vstup do šaten po sezení u klubovny
 • Opravy hřišť
  • Nastavení a zajištění osvětlení na hlavní hřiště a tréninkovou plochu
  • Zbroušení a nalakování laviček na střídačkách
  • Výměna branek na UMT¨
  • Ještě nás čeká tento víkend výměna schodů ve směru příchodu od parkoviště ke vstupu do šaten.
 • Údržba travnatých ploch
  • Již v červnu byly zahájené práce na údržbě travnatých ploch a to jak hlavního hřiště, tak i vedlejší tréninkové plochy. Počítali jsme s dostatečnou časovou rezervou potřebnou pro zlepšení kvality travnatého porostu. Údržba spočívala zejména v pročesání travnatého povrchu, aerifikaci, pískování, osetí, hnojení a samozřejmě pravidelném zavlažování. Práce byly provedené koncem června a hřiště bylo uzavřené k jakémukoli používání až do 31.7. Výsledek údržby byl znát týden po týdnu. Travnatý porost zesílil, zhoustl, zazelenaly se i extrémně namáhané části hřiště. Vše vypadalo dobře až do přelomu července a srpna, kdy se začaly objevovat v různých částech hřiště plochy s poškozeným porostem. Následný postřik proti plísním již nezabránil devastaci porostu po celé ploše hřiště. Na místě je otázka, zda-li je to problém, kterému lze předcházet, či nikoli. Odpověď není jednoznačná, zkušenosti s péčí o trávník na našem hřišti jsou dlouhodobě spíš negativní – nevhodné podloží hraje velkou roli. Přesto jsme přijali opatření a doufáme, že do budoucna se nám povede zabránit vzniku takového stavu i když, přírodě hold nejde jen tak poručit.

Na přiložené fotodokumentaci je vidět stav před a po údržbě / opravě.

Foto před údržbou

Podesta a schody před opravou


Lavičky u ohniště před opravou


Lavičky střídaček před opravou


Osvětlení hlavního hřiště a tréninkové plochy před opravou,
pokud bychom neopravili svítíli bychom „pánu bohu do oken“ …

Lavičky na tribuně (ve svahu) před opravou


A takto to najdete dnes po všech opravách

Vstup nově po opravě a omítnutí


Nová světla s pohybovými čidli


Renovované lavičky na tribuně (svahu)


Renovované střídačky


Oprava světel by se neobešla bez plošiny
Děkujeme sousedovi Petrovi Jiroutovi za zajištění zápůjčky!


Oprava světel - jen pro odvážné
Vašek Veselý náš správce odvážný je!


Oprava světel – noční kontrola správného nasměrování