Členské příspěvky jaro 2023
...

Vážení členové,

dovolujeme si vás informovat, že výbor klubu na svém pravidelném zasedání projednal výši příspěvku pro jarní část soutěžního ročníku 2022/2023. Po dlouhé diskusi, zvážení všech dostupných informací o dosavadním vývoji nákladů a předpokladu očekávaných změn, s cílem zajistit další plnohodnotný chod klub, bylo rozhodnuto o zvýšení členského příspěvku pro období leden – červen 2023. Členský příspěvek pro toto období je pro všechny kategorie stanoven ve výši 3.500 Kč, vyjma kategorie MINI; pro tuto kategorie je členský příspěvek stanoven ve výši 1.750 Kč.

Příspěvky uhraďte prosím nejpozději v termínu do 5.3.2023 na bankovní účet klubu 2701624499/2010. Pro identifikaci platby nezapomeňte uvést do poznámky jméno člena a kategorii.

S pozdravem

Výbor klubu

Zveřejnil : SK Čechie Smíchov, 20. února 2023