Tak trochu jiná příprava mládežnických týmů , část 2
...

Tak trochu jiná příprava mládežnických týmů , část 2

V předchozím rozhovoru s Petrem Hanušem, trenérem gymnastických přípravek Sportovního klubu Hradčany, jste se dozvěděli leccos o přípravě našich juniorských hráčů zejména v zimní přestávce. Následující rozhovor s Mgr. Robertem Turákem, zakladatelem a vůdčí osobností sportovní organizace RIOSO, nás zavede spíš do letní přestávky. Otázky kladl Hlavní trenére mládeže Čechie Smíchov, Mgr. Jan Janota.


JJ: Roberte, Čechie Smíchov spolupracuje s Riosem již čtvrtým rokem. Jak hodnotíš tuto spolupráci ze svého pohledu?

RT: Spolupráce s SK Čechie Smíchov začala výborně fungovat již od prvního roku, kdy jsme na Čechii organizovali tři fotbalové kempy a ihned jsme naplnili kapacitu. Ke kvalitní organizaci kempů potřebujeme několik aspektů a Čechie nám je umožňuje. Prostory jsou velké, máme k dispozici jak živou, tak i umělou trávu, dále šatny, sprchy a zajištěnou stravu přímo v objektu Čechie. Dá se říct, že máme všechno na jednom místě, a to nám velmi ulehčuje celou organizaci. Minulý rok jsme měli v jednom turnusu přihlášených 32 dětí a nebyl s ničím žádný problém. Ve finále si ale nejvíce vážím aktivity a komunikace šéftrenéra Jana Janoty z Čechie Smíchov, se kterým vše konzultujeme.

JJ: Jedná se tedy o letní fotbalové kempy. Co je obsahem těchto kempů, co nabízíte?

RT: Kempy organizujeme již od léta 2016, takže toto léto to bude sedmý ročník našich Rioso kempů. Za ten čas jsme vytvořili a zkvalitnili naše „know-how“. Na kempech se snažíme dětem ukázat, jak funguje profesionální fotbalista, který má k dispozici celou řadu služeb. Má vytvořený kvalitní tréninkový plán, nastavenou přesnou vyváženou stravu, cvičení s fyzioterapeutem. Také má pro konzultaci k dispozici sportovního psychologa. Naše kempy nejsou jen o fotbale. Víme, že každý úspěšný sportovec potřebuje k rozvíjení se mnohem více aspektů, než samotný trénink. A tomu se snažíme co nejvíce přiblížit.

JJ: Máte nastavený systém s ostatními trenéry, jak konkrétně pracujete na kempech?

RT: Máme široký tým kvalifikovaných trenérů. Každý trenér u nás je stále aktivně hrajícím fotbalistou a tím se může plnohodnotně zapojit do cvičení. Usilujeme o to využít silné stránky a zkušenosti trenérů, které předávají mladší generaci fotbalistů. Máme například trenéry, kteří se specializují na útočné kombinace, hru po křídlech, techniku, defenzivní činnost, brankářskou činnost atd. Dle věkové kategorie na kempu máme vytvořený tréninkový plán na míru pro dané hráče a ten dodržujeme během celého kempu.

JJ: Jak hodnotíš přístup hráčů? Je za ty čtyři roky vidět progres? Pokud ano, tak v čem konkrétně?

RT: Každá věková kategorie je v něčem jiná. Starší hráči jsou klidnější, více naslouchají, co jim trenéři říkají. Mladší hráči jsou živější, tam se snažíme je aktivně co nejvíce zapojit do pohybu. Za celé období, co spolupracujeme s Čechie se nám ještě nestalo, že by vznikl nějaký problém u hráčů. Na Čechii je skvělý kolektiv hráčů a to vytváří skvělou atmosféru na kempech. Co se týče progresu hráčů, tak bych to rozdělil na dvě části. První je krátkodobá, kdy první den na kempu děláme různá cvičení, tam jsou děti na nějaké úrovni, ale ke konci kempu se jim ta úroveň velmi zvedá. Děti se rychle učí…. Je to hlavně o vytváření správných pohybových návyků. Druhá část je dlouhodobá, kdy děti sledujeme každým rokem, jak se výkonnostně posouvají. Většina dětí se výkonnostně posouvá z roku na rok, ale jsou tam i děti, které „stagnují“. Já jsem zastánce toho názoru, že záleží na tom, jaký mají přístup na trénincích, ale i mimo ně. A hlavně jaké mají vnitřní nastavení. Talent je důležitý, ale ani zdaleka není všechno.

JJ: Je obsahem kempu jen fotbal nebo nabízíte něco víc?

RT: Jak jsem vzpomínal v druhé otázce, naše kempy nejsou jen o fotbale. Když se podíváte na to, jaký režim mají profesionální sportovci k tomu, aby se mohli pohybovat na nejvyšší výkonnosti, potřebují být v pořádku po všech stránkách. Základem úspěchu je samozřejmě kvalitní tréninkový proces, zdravá a vyvážená strava, být v pořádku po fyzické stránce, být psychicky vyrovnaný a vnitřně motivovaný. Toto všechno si mohou děti u nás na kempech zažít.

JJ: Pokud hráč/ka absolvuje Rioso kemp, může pak na sobě pracovat a individuálně navázat v rámci své osobní přípravy?

RT: Kromě letních kempů děláme také individuální tréninky. Ty slouží jako doplněk ke klubovým tréninkům. Chodí k nám děti, které se potřebují zlepšovat v nějaké činnosti. Například v technice, ve střelbě, … Nemáme pouze fotbalové tréninky, ale i atletické. Na atletických trénincích se věnujeme správné technice běhu, rozvíjíme rychlost, koordinaci, odrazovou sílu a mnoha dalšího, co každý sportovec potřebuje, aby byl pohyblivější. Klademe důraz na individuální přístup, vytváření správných návyků a opravování chyb. Ještě jednou bych zdůraznil, že my nenahrazujeme klub, právě naopak, my pomáháme klubům individuálně (1 trenér = 1 hráč) rozvíjet jejich mladé sportovce. S některými kluby máme spolupráci takovou, že k nám vyšlou fotbalistu, abychom u něj individuálně zlepšili nějakou činnost. Častokrát to není jenom fotbalová stránka, ale i pohybová, takže k nám chodí i na atletické tréninky. Poslední věc k tomu, kterou bych chtěl doplnit je, že máme k dispozici i gymnastické tréninky.

JJ: Co ty osobně považuješ za největší přínos absolvování Rioso kempu?

RT: Celkový „servis“, který kemp nabízí, včetně kvalitních podmínek na tréninky. Skvělí trenéři, dobrá a zkušená parta lidí, co se starají o celou organizaci, socializování se, získávání nových přátel a mnoha dalšího. Každopádně kdybych měl vybrat jednou věc, v čem jsme originální, tak jednoznačně za mě to, že každý účastník našeho kempu si na vlastní kůži zažije pohled na život ze strany profesionálního sportovce.

JJ: Roberte, děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráci.


Mgr. Robert Turák

Trenérská praxe: 13 let

Licence trenéra fotbalu: UEFA „A“ licence

Další sportovní licence: Instruktor lyžování, Záchranářský kurz „Plavec záchrance“

Vzdělání: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici – obor tělesná výchova a sport (Mgr.)

„Odmalička byl pro mě sport na prvním místě. Během studie vysoké školy jsem pracoval jako fotbalový trenér v mládežnických kategoriích v Banské Bystrici. Po vystudování tělesné výchovy a sportu (Mgr.) na Slovensku, jsem se přestěhoval do Prahy. Začal jsem trénovat mladé fotbalisty v Dukle Praha a učit na gymnáziu tělesnou výchovu. Po dvou letech (duben 2016) jsem založil sportovní organizace Rioso.“

Zveřejnil : Jan Janota, 30. března 2022