Tak trochu jiná příprava mládežnických týmů
...

Příprava mládeže pro jakýkoli sport má ve srovnání s přípravou seniorských hráčů svá specifika. Věkové rozpětí hráčů mládeže je obrovské, od dětí začínajících v mini-přípravce ve věku pěti-šesti let až po osmnáctileté dorostence již mířící do seniorského fotbalu. Mladý fotbalista se v průběhu takto dlouhého období mění jak fyziognomicky, tak vnímáním sama sebe, svého postavení v týmu, klubu, společnosti. To klade vysoké nároky na práci trenérů, jejich znalosti a zkušenosti. V rámci procesu vzdělávání to klub zajišťuje jednak zvyšováním licencí trenérů absolvováním licenčního studia organizovaného FAČR, resp. absolvováním specializovaných seminářů.  Nad rámec toho se snažíme rozšířit spolupráci i mimo tento základní systém vzdělávání, a to formou spolupráce s externími spolupracovníky.

V následujících dvou rozhovorech vám přiblížíme naši již tříletou spolupráci se dvěma specialisty. Tím prvním je rozhovor s Petrem Hanušem, trenérem gymnastických přípravek Sportovního klubu Hradčany. Otázky kladl Hlavní trenére mládeže Čechie Smíchov, Mgr. Jan Janota.

 

JJ: Petře, Čechie Smíchov k Vám na gymnastiku chodí již třetím rokem. Jak hodnotíš tuhle spolupráci ze svého pohledu?

PH: Ze svého pohledu tuto spolupráci hodnotím velmi dobře, a to jak z hlediska přístupu a domluvy ze strany trenérů Čechie Smíchov tak i kvalitní práci našich trenérů sportovní gymnastiky. Rozdíl mezi prvním rokem a tímto třetím rokem je ohromný, především ve struktuře tréninkové jednotky a rozvoji dovedností našich cvičenců. Za sebe doufám, že v této spolupráci budeme pokračovat i další roky a že budu mít k dispozici stále stejně schopné trenéry sportovní gymnastiky jako doposud.

JJ: Na co se v gymnastice u mladých fotbalistů zaměřujete?

PH: Naši hlavní prioritou je učit mladé fotbalisty základní gymnastické dovednosti. Především se zaměřujeme na základní akrobacii na prostné, to znamená: kotouly, stoj na rukou, přemet stranou, rondát, přemet vpřed, přemet vzad, salto vpřed, salto vzad atd. Dále se v našich tréninkových jednotkách zaměřujeme na motoricko-funkční přípravu (odrazová, doskoková, rotační, podporová a zpevňovací příprava), rozvoj silových schopností horní poloviny těla (shyby, kliky, přednos ve vzporu nebo ve visu atd.) a rozvoj flexibility, pro který jsme zvolili tento rok jiný přístup a to každodenní 10-15 minutové protahování na doma, které prověřujeme vždy po nějakém čase kontrolou.

JJ: Máte nastavený systém s ostatními trenéry, jak vlastně pracujete na trénincích?

PH: Prvních 20 minut tréninku věnujeme společnému zahřátí organismu, úvodnímu protažení a motoricko-funkční přípravě. V následujících 35 minutách se již cvičenci dělí na jednotlivé výkonnostní a věkové skupiny a věnují se dovednostem, které jsou zmíněné již výše. V dalších 10 minutách se věnujeme s trenéry rozvoji silových schopností horní poloviny těla a posledních 5 minut věnujeme společnému protažení, zklidnění organismu, rekapitulaci a ukončení tréninku.

JJ: Jak hodnotíš přístup dětí? Je za ty 3 roky vidět progres, pokud ano, tak konkrétně v čem?

PH: Přístup dětí je velmi dobrý, alespoň tak to vnímám. To je ovšem také díky přístupu trenérů ze strany Čechie Smíchov, že se nejedná jen o pouhou zábavu, ale že můžeme díky této zimní přípravě s našimi trenéry z SK Hradčan opravdu uskutečnit tréninkové jednotky, které mají hlavu a patu a dětem umožňují rozvoj i ve sportovní gymnastice. Díky této spolupráci můžeme odvádět jako trenéři skvělou práci a dětem se to líbí a baví je to. Děti, které u nás cvičily během těchto tří let se nové pohyby učí rychleji než ty, které jsou tento rok poprvé, ale největší progres vnímám především v tom, že se protahují, že umí např. udělat stoj na rukou a že umí udělat přemet stranou a to první rok bylo nemyslitelné. Rok od roku se umí hýbat lépe a lépe a pohyb je život.

JJ: Jak jde vůbec dohromady gymnastika a fotbal? Je nějakým způsobem důležitá pro fotbalistu?

PH: Transfer dovedností získaných ze sportovní gymnastiky do fotbalu je např: lepší zpevnění těla v souboji o míč, v případě pádu se vyhnout zranění díky získané pádové technice, větší rozsah pohybu při hře díky zlepšené flexibilitě atd. Velká část našich cvičenců se nachází ve zlatém věku motoriky a čím rozmanitější bude jejich pohybový základ, tím lepšími sportovci pak budou v jakémkoliv jiném sportovním odvětví. Takže ano, i pro fotbalistu je sportovní gymnastika velmi užitečná.

JJ: Pokud k Vám chodí hráč 1x v týdnu, může něco z gymnastiky dělat v domácích podmínkách, individuálně?

PH: Rozhodně. Stoj na rukou jsem se učil doma o zeď, přemet stranou na zahradě, rozvoj flexibility se dá uskutečnit doma, shybovat venku na stromě nebo nějakém posilovacím hřišti a prvky motoricko-funkční přípravy. Ze sportovní gymnastiky se velká část tréninku dá přenést domů. Akrobacii ale rozhodně nechat na trénink v tělocvičně v bezpečných podmínkách pod dohledem trenéra.

JJ: Co ty osobně považuješ za vrchol toho, kam by se měl „obyčejný“ fotbalista dostat v gymnastice?

PH: Vrchol je umět se hýbat a mít všestranný pohybový rozvoj a k tomu určitě gymnastika patří. Jako vrchol pro fotbalistu bych viděl zvládnutí základní akrobacie na prostné a základní cvičení na ostatních nářadích (přemet na přeskoku, komíhání na bradlech, vzklopka na hrazdě, komíhání na kruzích, kola na hříbku a mnoho dalších dovedností).  Je důležité vést mladé sportovce k všestrannému sportovnímu rozvoji, aby nedošlo k rané specializaci, zranění, syndromu vyhoření a aby pak i po své např. fotbalové sportovní kariéře se dál věnovali sportu a pohybu a tuto radost a zdraví z pohybu pak předávali dál např. svým dětem a blízkým.

JJ: Petře, děkuji za rozhovor a těším se na další spolupráci.

 

PETR HANUŠ

Trenér gymnastických přípravek

SPORTOVNÍ KLUB HRADČANY

Absolvent FTVS, Univerzita Karlova

Bývalý atlet, tenista a fotbalista

Trénování sportovní gymnastiky se věnuje 4 roky. Sám Začal cvičit sportovní gymnastiku až jako dospělý (19 let).

Zveřejnil : Jan Janota, 21. února 2022