Náhradní termín pro úhradu příspěvků za podzim 2021
...

Vážení členové

dovolujeme si Vás upozornit na prošlý termín úhrady členských příspěvků klubu, který byl stanovený na 10.9.2021. I po tomto termínu nadále evidujeme mnoho neuhrazených příspěvků. Věříme tomu, žek tomuto stavu došlo z důvodu opomenutí.

Částku 3.000 Kč, což je výše příspěvků stanovená výborem klubu pro podzimní část soutěžního ročníku2021/2022, uhraďte prosím nejpozději v náhradním termínu do 22.9.2021 na bankovní účet klubu2701624499/2010. Pro identifikaci platby nezapomeňte uvést do poznámky jméno člena a kategorii.

S pozdravem

výbor klubu

Zveřejnil : SK Čechie Smíchov, 17. září 2021