Stalo se na Čechii v létě
...

Vážení členové Čechie Smíchov.

S příchodem září se naplno rozbíhá i život v každém sportovním klubu. Neznamená to však, že červenec a srpen byly tzv. mrtvými měsíci. Život v klubu běží celých 365 dní v roce i když samozřejmě samotné sportovní soutěže se odehrávají jen v části roku.

Vedení klubu

Než přistoupíme k výčtu červencových a srpnových aktivit, je nutné se vrátit ještě do června, kdy došlo k částečné výměně řídících složek klubu. Po několika letech úspěšného fungování vedení klubu v čele s předsedou Miloslavem Mrštíkem, došlo k ukončení působení jak výboru, tak kontrolní komise. Když se ohlédneme, vidíme zjevný posun jak v kvalitě provozních a investičních věcí, tak i v úrovni sportovních aktivit. Areál prokoukl, zázemí pro hráče a rozhodčí je nesrovnatelně na vyšší úrovni, klub nabízí svým hráčům veškeré potřebné pomůcky, hráči mají možnost využívat nejen sportovní plochy v areálu ale i v partnerských klubech, příprava dětí v sezoně i mimo sezonu je v rozsahu a kvalitě stejná. Trenéři pravidelně absolvují školení v rámci vzdělávacích struktur FAČR, spolupráce trenér-rodič je intenzivní a pozitivně se podepisuje na výsledcích dosahovaných jednotlivými juniorskými týmy. Čechie Smíchov je malý, ale obecně respektovaný klub. To vše je výsledkem několikaleté obětavé práce vedení klubu, za kterou jménem nového výboru a kontrolní komise děkuji. Zároveň je to velký závazek pro nové vedení klubu, udržet vysoce nastavenou laťku a posouvat jí každým rokem výš.

A teď už výčet červencových a srpnových aktivit…

Sportovní oblast

Sportovní život započal na Čechii již v červenci otevřením přípravy mužských týmu. Oproti předchozím ročníkům byly zřízené jenom dva mužské týmy. První tým působí v 1.B třídě, rezervní tým v 2. třídě Pražského fotbalového svazu. Došlo rovněž k nástupu nového trenéra, kdy Marcela Grunda vystřídal Lukáš Mück s novým asistentem Jiřím Müllerem. Marcelovi děkujeme za obrovské penzum práce a přejeme v dalším trenérském životě hodně úspěchů.  A samozřejmě Lukášovi a Jiřímu držíme place, ať se jim povede dosahovat dobré výsledky a v dobrém prezentovat Čechii. Pravda, začátek soutěže nachytal první tým tak trochu v nedbalkách, ale v posledních dvou kolech se neustále se dolaďující tým dokázal výsledkově prosadit. Rezervní tým, složený zejména z hráčů bývalého „C týmu“ nadále vede Jiří Vrbický. Tým je nástupcem bývalého „B týmu“ a tudíž hráči budou mít o něco těžší roli, než tomu bylo loni. Výsledky však napovídají, že „by to mohlo jít“.

Prvním juniorským týmem, jenž naskočil do přípravy, byl tým starších žáků. Pod vedením Davida Baštáře kluci trénují již od 16.8. Těsně po starších žácích zahájili přípravu i hráči mladších žáků pod vedením šéftrenéra mládeže, Jana Janoty. Všechny juniorské týmy pak absolvovali soustředění na Čechii v týdnu 23.8., takže se zapojili i další trenéři – Lubo Červenka a Vašek Paroubek s týmem starší přípravky a Jonatán Fischer s mladší přípravkou. O nadcházejícím víkendu čekají všechny juniorské týmy první či druhá soutěžní utkání. Držíme palce.

V areálu klubu proběhli však i další sportovní aktivity, částečně spojené s hráčským kádrem našich juniorských týmů. Již třetím rokem jsme našim dětským členům nabídli možnost absolvování sportovního anebo fotbalového RIOSO Campu. Letos dokonce ve čtyřech týdenních turnusech.

Provozní oblast

V létě probíhala pravidelná údržba travnatých ploch, která byla letos rozšířená o tzv. pískování hřiště. Pevně doufáme, že tato investice udrží hřiště ve stávající slušné kvalitě. Samozřejmě, hřiště má své limity, ale i díky relativně mírnému létu se daří ho udržovat v dobrém stavu. Zkvalitnění doznala i poslední šatna a technické zázemí klubu. V neděli 29.8. proběhla brigáda členů klubů. Za účasti cca 20 rodičů a 20 dětí proběhl předsezónní úklid a došlo k rozsáhlé opravě oplocení areálu. Děkuji všem za odvedenou práci. V této činnosti bychom rádi pokračovali v horizontu dvou až tří týdnů, dodělali vše potřebné, aby areál mohl nadále plně sloužit potřebám členů.

Opatření v souvislosti s COVID-em nás nadále provázejí ve všech sportovních aktivitách. Je nutné brát ohled na zdraví všech – hráčů, realizačních týmů a fanoušků, a dodržovat nařízení vlády, potažmo doporučení a pravidel stanovených FAČR, které najdete v článku Hygienicko-protiepidemická opatření z 30.7.

Přejme si, aby byla situace v následujících měsících příznivá a všichni jsme si mohli užívat aktivit spojených s fotbalem.

TAK DO TOHO – ZELENO BÍLÝ !!!

Předseda výboru

Zveřejnil : Ivan Senci, 04. září 2021