BRIGÁDA NA ČECHII – NEDĚLE 29.8. od 9:00
...

Jako tradičně, tak i tento rok pořádáme na počátku sezony na Čechii brigádu, která má sloužit především k vylepšení a zkrášlení našeho areálu. Ta letošní se koná v neděli 29.8. od 9:00.

Na programu máme opravu části plotu areálu, jeho natírání, stejně tak i dalších sloupků a mříží, sekání křovin, vyklizení buněk, odvoz nepotřebného materiálu a celkový úklid areálu. Aktivit je dostatek a tak na brigádě uvítáme co nejvíce členů klubu, hráčů i rodičů. Svoji účast prosím potvrzujte ve svých kategoriích příslušným trenérům či vedoucím.

Občerstvení pro brigádníky bude v klubovně samozřejmě zabezpečeno.

Děkujeme.

Výbor klubu

Zveřejnil : Lubomír Červenka, 21. srpna 2021