Valná hromada 2021
...

Vážení členové Sportovního klubu ČECHIE SMÍCHOV, z. s.,

dovoluji si Vás v souladu se stanovami klubu pozvat jménem výboru spolku na valnou hromadu. Všichni členové nad 18 let jsou vítáni. Valná hromada se uskuteční dne 15. 6. 2021 od 18:30 na hřišti v klubové kantýně. Věřím v hojnou účast všech, kterým není chod klubu lhostejný.


Program valné hromady:

1) aktuální informace od vedení spolku,

2) zpráva ohledně činnosti jednotlivých mužstev (mládež, seniorské týmy) a výhled na příští sezónu,

3) informace o financování spolku (příspěvky, granty),

4) informace o práci členů výboru a kontrolní komise,

5) volba členů výboru a kontrolní komise,

6) různé


Děkuji a těším se na Vaši aktivní účast.

V Praze, dne 25. 5. 2021

Miloslav Mrštík

předseda

Zveřejnil : Miloslav Mrstik, 25. května 2021