Další omezení aktivit na Čechii!
...

Při překročení tohoto počtu musí být další sportující odděleni v rámci samostatně přístupného koridoru a za dodržení 2metrového rozestupu od první skupiny. Použití šaten a sprch v areálu Čechie není možné a vstup do areálu jiným osobám, než jsou sportující, nebude umožněn. Více informací Vám sdělí Vaši trenéři. Přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Zveřejnil : SK Čechie Smíchov, 13. října 2020