Valná Hromada klubu - 13. 9. 2020 od 14:00
...

Vážení členové Sportovního klubu ČECHIE SMÍCHOV, z. s.,


dovoluji si Vás v souladu se stanovami klubu pozvat jménem výboru spolku na valnou hromadu. Všichni členové nad 18 let jsou vítáni. Valná hromada se uskuteční dne 13. 9. 2020 od 14:00 na hřišti v klubové kantýně a bude navazovat na brigádu, která je plánovaná od 9:00 téhož dne. Věřím v hojnou účast všech, kterým není chod klubu lhostejný.


Program valné hromady:

  1. aktuální informace od vedení oddílu,
  2. zpráva ohledně činnosti jednotlivých mužstev (mládež, seniorské týmy),
  3. informace o financování oddílu (příspěvky, granty),
  4. práce členů výboru a kontrolní komise,
  5. způsob dalšího fungování klubu,
  6. změna stanov klubu (změna sídla, výběr příspěvků),
  7. různé.Děkuji a těším se na Vaši aktivní účast.

 

V Praze, dne 26. 8. 2020

 

Miloslav Mrštík

předseda

 

VALNÁ HROMADA 2020 pozvánka [PDF, 105.23 kB]

Zveřejnil : Miloslav Mrstik, 27. srpna 2020