Úprava členských příspěvků pro sezónu 2019/2020 !
...

Vážená členko, Vážený člene,

Dovoluji si vás informovat, že z rozhodnutí výboru klubu k 31.7.2019 došlo k úpravě výše a pravidel pravidelných příspěvků člena.

Věřím, že jste zaznamenali výrazné zlepšení našeho zázemí a to materiálního i personálního. Klub v posledních letech značně investoval do zmiňovaného a hodlá v tomto pokračovat. V rámci pracovních činností v areálu spolku se snažíme primárně investovat do hracích ploch a to za kooperace s odbornou firmou. Na druhou stranu se snažíme spořit a některé činnosti realizujeme formou brigád tak, jak je to u spolkové činnosti zvykem.

V následujícím období chceme brigády realizovat tak, že je vyhlásíme s dostatečným předstihem a zároveň odměníme člena za účast snížením následujícího příspěvku o 300,- Kč za účast na brigádě. Brigády budou vyhlašované dle potřeb klubu.

Částku příspěvků na následující období (podzim) stanovil výbor na 3000,- Kč. Příspěvek prosím uhraďte do 10. 9. 2019 na účet klubu 2701624499/2010, přičemž jako obvykle uveďte do poznámky jméno člena a kategorii.

S pozdravem

 

Miloslav Mrštík v.r.

Předseda (miloslav.mrstik@gmail.com, 724 215 915)

Zveřejnil : Miloslav Mrstik, 08. srpna 2019