Smutná zpráva
...

S lítostí oznamujeme, že dne 12. dubna nás navždy opustil aktivní člen našeho klubu, pan Vladimír Dvořáček. Budeme na něj vzpomínat jako na skvělého spoluhráče a dobrovolníka nezištně pomáhajícího především v organizaci mládeže.

Vyjadřujeme upřímnou lítost a účast rodině. Čest jeho památce!

Jménem vedení klubu Čechie Smíchov

Zveřejnil : Miloslav Mrstik, 17. dubna 2019