Příspěvky jaro 2019
...

Žádám tímto všechny členy o úhradu příspěvků za první pololetí roku 2019. Příspěvky ve výši 2.100 Kč zaplaťte na účet 123600399/0800, variabilní symbol rodné číslo, důležitějším je však údaj uvedený v poznámce - jméno hráče a kategorie.

Termín úhrady: 15. 2. 2019

MOŽNOST KOMPENZACE PŘÍSPĚVKŮ

Z rozhodnutí výboru je možnost platbu příspěvku kompenzovat formou činnosti pro klub. Jedná se zejména o činnost trenérskou (asistentskou), kterou může vykonávat i rodič jehož potomek bude od platby osvobozen. Od platby je pak osvobozen i hráč mužstev dospělých či dorostu, který vykonává obdobnou činnost.

Příspěvek je zásadním příjmem do pokladny klubu a umožní nám činnost i zkvalitňování zázemí v dalším období.

U hráčů, kteří mají nedoplatky z minulosti je nutno tyto nedoplatky uhradit IHNED.

Chtěl bych upozornit, že uhrazení příspěvku je povinností člena vyplývající ze stanov klubu a jejich neuhrazení znamená omezení činnosti.

Děkuji za pochopení

M. Mrštík - předseda

 

Zkratky pro jednotlivé kategorie:

MINI - nejmladší kategorie

MPR - mladší přípravka

SPR - starší přípravka

MLZ - mladší žáci

STZ - starší žáci

MLD - mladší dorost

STD - starší dorost

MA - muži A

MB - muži B

MC - muži C

Zveřejnil : Ivan Senci, 08. února 2019