Valná hromada 6.11.2018
...

V nedávné historii spolku byla Valná hromada žel akcí bez jakéhokoli zájmu členstva. Jednalo se tudíž vždy o nutnost, kterou spolek musel splnit, aby mohl fungovat v souladu s platnou legislativou. Trochu jinak bylo tomu v úterý 6.11.2018. Kromě členů dosluhující výboru a kontrolní komise a obsluhy kantýny, dorazilo na VH cca 30 členů, převážně hráčů mužských týmů klubu.

Na programu bylo hodnocení vývoje klubu za poslední tři roky, ať již v oblasti sportovní, materiální, či finanční a pak na závěr volení členů do výboru a kontrolní komise. Po krátké diskusi se tak stalo. Oboje, výbor i kontrolní komise doznaly částečných změn. Kdo tedy bude zajišťovat fungování klubu v následujícím období:

Výbor – Mrštík, Šmída, Senci, Hájek, Petřík, Anděl

Kontrolní komise – Klobouček, Červenka, Zenker

Zveřejnil : Ivan Senci, 09. listopadu 2018