PŘÍSPĚVKY PODZIM 2018 (FEES FOR H2 2018) !!!

Prosíme všechny členy o úhradu příspěvků za druhé pololetí roku 2018 v termínu do 31.8.2018. Příspěvky ve výši 2.100 Kč zaplaťte, prosím, na účet 123600399/0800, variabilní symbol rodné číslo, důležitějším je však údaj uvedený v poznámce - jméno hráče a kategorie. Zkratky pro jednotlivé kategorie:
MINI - nejmladší kategorie
MPR - mladší přípravka
SPR - starší přípravka
MLZ - mladší žáci
STZ - starší žáci
MLD - mladší dorost
STD - starší dorost
MA - muži A
MB - muži B, MC - muži C
Please pay the membership club fee of CZK 2100 by the end of August 2018, to this account number: 123600399/0800 Payment description: your name. Thank you

zenker (2018-08-20)