PŘÍSPĚVKY PODZIM 2017

Prosíme všechny členy o úhradu příspěvků za druhé pololetí roku 2017 v termínu do 15.9.2017. Příspěvky ve výši 2.100 Kč zaplaťte na účet 123600399/0800, variabilní symbol rodné číslo, důležitějším je však údaj uvedený v poznámce - jméno hráče a kategorie. Zkratky pro jednotlivé kategorie:
MINI - nejmladší kategorie
MPR - mladší přípravka
SPR - starší přípravka
MLZ - mladší žáci
STZ - starší žáci
MLD - mladší dorost
STD - starší dorost
MA - muži A
MB - muži B

zenker (2017-09-01)